Omaha poker regler

Reglerna i Omaha poker kan vid första anblicken se komplicerade ut men det är egentligen förvånansvärt enkelt särskilt om vi känner till hur vi kan spela Texas Hold'em. De båda är i grund och botten mycket lika, med några få undantag beroende på vilken typ av Omaha man spelar. Här görvi en kortare genomgång. Vi börjar med grunderna för att sedan gå in på de tre vanligaste typerna av Omaha som vi spelar i Europa.

Spelets gång

Antalet spelare varierar men alla deltagare får tilldelat fyra kort som endast de enskilda spelarna känner till. Av dessa får man endast välja två som sedan kombineras med tre av de fem korten som dealern lägger ut på bordet. Dessa fem kort från dealern läggs ut i tre omgångar som kallas flop, turn och river. På bordet finns en dealerknapp som efter varje runda flyttas ett steg åt vänster, den representerar den som delar ut korten. Den som sitter efter knappen måste alltid placera ut den lilla mörken och spelaren till vänster om denne placerar ut stora mörken. Mörken kallas också blinds och är en bestämd summa marker som alltid går in i potten och sätter spelet i rullning. Innan floppen så har spelare efter stora mörken möjlighet att placera in samma insats eller göra en höjning. Vill spelare vara med så matchar de insatsen men de kan också göra en höjning till om de önskar. När alla är klara får spelarna se floppen på tre kort, och utefter vad de tror sina chanser vara checkar, satsar eller lägger de sig. När detta är klart får de se ytterligare ett kort på turn. Ytterligare en runda med satsningar och så vidare sker och efter det kommer river, när spelarna bestämt sig för vad de vill göra. Med tanke på sina kort och vad andra kanske sitter med görs en sista satsning, checka eller fold som är samma som att lägga sig. De som valt att gå hela vägen för att försöka vinna potten visar nu sina kort och bästa handen vinner men undantag finns beroende på vilken typ av Omaha man spelar. Det förklarar vi nedan.

Varainterna man kan spela

Tre varianter spelas vanligen runt om i Europa och de är Omaha No Limit, Pot Limit och Hi/Low. No Limit innebär att vi kan satsa hur mycket vi vill men alltid minst dubbla mörken eller det som motståndaren satsat innan oss. I Pot Limit så får vi maximalt satsa pottens storlek plus två gånger mörken eller två gånger motståndarens satsning. I Hi/Low är det samma grundspel som vanligt men vi har här möjligheten att också vinna på lägsta kombination och vara med och dela potten med den som hade högsta kombination. Potten delas lika mellan spelarna men skulle det vara en udda mark kvar får den med högsta kombination den marken.